PREDLOG ZA IZMENU I DOPUNU POSLOVNOG KODEKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

 Član 3.

Promeniti tako da glasi:

„Zaposleni je dužan da čuva dostojanstvo svoje struke,  kao i ugled i dostojanstvo zdravstvene ustanove”.

Član 6.

Umesto fraze „nedopustivo je” , upotrebiti frazu „ne preporučuje se”.

Dodati stav 2 da glasi:

„Zaposleni ima pravo da na stručnom sastanku unutar institucije  pokrene pitanje poverenja rukovodstvu zdravstvene ustanove”.

Dodati stav 3 da glasi:

„Zaposleni nesme ni na koji način biti kažnjen zbog stava iznetog na službenim sastancima koji se organizuju u zdravstvenoj ustanovi”.

Član 8.

Stav 1, alineja 4, nakon reči „isključivo” brisati reč „rukovodeća”, a iza fraze „lica koja ovlasti direktor zdravstvene ustanove”, dodati frazu „uz saglasnost upravnog odbora i kolegijuma”.

Član 10.

U alineji 2 iza fraze „ kao i da se upoznaje sa novim postupcima i procedurama u oblasti kojom se bavi”, dodati :

” i u tome mora imati podršku rukovodstva ustanove”.

Član 17.

Izmeniti da glasi:

„U komunikaciji sa pacijentima zaposleni mora da koristi tonalitet i način obraćanja primeren svojoj službenoj dužnosti, sa pružanjem maksimuma informacija bez upuštanja u verbalnu raspravu”.

Član 19.

U alineji 3 iza fraze „zaposleni je dužan da pacijenta ljubazno i argumentovano” dodati  frazu „pokuša da”.

Član 24.

U stavu 2, umesto reči „opterećuje”, upotrebiti reč: „upoznaje sa”.

Na kraju stava 2 dodati: „osim ako je to neophodno radi efikasnije organizacije službe”.

Član 27.

Na kraju rečenice brisati reč  „lojalnost”, da glasi:

„Svi zaposleni treba da se međusobno pomažu u obavljanju poslova i da u svim prilikama iskazuju međusobnu solidarnost”.

Član 29.

Umesto fraze „zabranjeni su”, upotrebiti frazu „nepoželjni su”.

Član 37.

Ispred reči „radom”, dodati reč „stručnošću”, a ispred reči „ponašanjem”, dodati frazu „moralnim vrednostima i “.

Član 41.

U alineji 1, reč „autoritativno”, zameniti rečju „argumentovano”.

Član 50.

Na kraju rečenice dodati „osim ako to okolnosti isključivo zahtevaju”.

Član 51.

U stavu 2: U poslovnoj komunikaciji ne treba koristiti neformalne izraze, sleng, imitacije”, brisati ceo tekst do kraja.

Član 53.

Na kraju stava 2, alineja 2, dodati „osim ukoliko to zahteva specifičnost službe radi uspostavljanja boljeg transfera”.

Član 54.

Na kraju stava dodati „osim ukoliko to zahteva specifičnost službe radi uspostavljanja boljeg transfera”.

Član 57.

U stavu 2, alineja 1, iza fraze „na poziv treba odgovoriti najkasnije nakon 2-3 zvonjenja”, dodati „osim ako to ne dozvoljava urgentnost službe”.

Član 63.

Na kraju rečenice dodati „osim ako to ne zahteva specifičnost službe”.

Napomena: pri pisanju kodeksa Ministarstvo se poziva na slične kodekse u zemljama EU.

Šta je različito:

  • Prilikom zapošljavanja u zemljama EU, potpisuje se individualni ugovor koji sadrži precizne norme ponašanja unutar institucije u zavisnosti od njenog tipa, ugleda i značaja, ali i adekvatnu individualnu zaradu koja takve norme prati(o zaradi je nekulturno pričati ni unutar niti van institucije).
  • Prilikom odabira rukovodećeg kadra za stručna pitanja, isključivo se radi dobrobiti institucije, ide na izbor afirmisanih i u Evropi/svetu priznatih stručnjaka koji imaju i spoljnji i unutrašnju autoritet, dok menadžmentom kuće bave za to osposobljeni stručnjaci.
  • Nema isključivog upliva politike u izbor rukovodećeg stručnog kadra i postoji precizna hijerarhija zasnovana na autoritetu,a ne isključivo na funkcijama.
  • Postoje precizni mehanizmi zaštite zaposlenih koji onemogućavaju da zbog javno iznetog stava unutar institucije na račun nečijeg stručnog rada, naučno istraživačkog rada ili rukovođenja, budete izloženi mobingu ili raskidu ugovora o radu.
  • Postoje različiti načini gratifikacije i usmeravanja zaposlenih na pružanje maksimalne efikasnosti koji ne podrazumevaju prinudu, kao i mehanizmi redukcije stresa (plaćeni odmori, relaksacija, organizovani fitness, meditacija…).
  • Postoje precizna pravila favorizacije talenata prema isključivim kriterijumima kvaliteta i njihovog usmeravanja put naučno istraživačkog rada, sa plaćenim razmenama, edukacijama i učešćima na stručnim skupovima i kongresima.

U Beogradu, 25.02.2008g.

Ispred Izvršnog odbora OOSLFS Laza Lazarević

Predsednik Dr Gorica Đokić Mijailović

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s