ŠTRAJK

Na osnovu članova 3.i 9.Zakona o štrajku, Izvršni odbori Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i Saveza Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kao i Odbor poverenika sindikata Nezavisnost u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, su doneli odluku o stupanju u štrajk 16.10.2009g. sa početkom u 11h. Štrajk upozorenja počeo je 06.10.2009g. od 10-11h. i odvijaće se svakodnevno u istom periodu u prostorijama i krugu bolnice.

Prvi štrajkački zahtev je razrešenje Dr Dragiše Ranđelovića sa dužnosti V.D.Direktora SB za psihijatrijske bolesti „ Laza Lazarević“ i postavljanje novog  direktora od strane Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije. Kao predsednik OOSLFSa Laza Lazarević, za ovaj zahtev, moram navesti sledeće razloge zbog kojih V.D.Direktor-a nema podršku, niti uživa poverenje najvećeg broja zaposlenih:

  • Dr Ranđelović i veoma uzak krug njegovih saradnika gotovo od samog dolaska na čelo institucije sprovode kontinuirane represivne mere prema većem delu kolektiva, dajući otkaze i upozorenja pred otkaze lekarima dugogodišnjim specijalistima, jednom broju medicinskih tehničara i većem broju tehničkih lica psihijatrijske službe, prenoseći  atmosferu mobinga  na sve strukture zaposlenih, što je značajno otežalo naše i onako dovoljno teške uslove rada .
  • Dr Ranđelović nikada nije poštovao zakonsku odredbu o isplati 20% veće vrednosti osnovice za obračun plate zaposlenima u psihijatrijskim ustanovama (donetu februara meseca 2007g.od strane Vlade republike Srbije), uprkos uredno dostavljanoj dokumentaciji  i kontinuiranim zahtevima od strane sva tri sindikata. Navedenim postupkom je i direktno nipodaštavao ulogu tehničko g osoblja psihijatrijske službe koje je specijalno edukovano za rad u psihijatrijskim ustanovama, čije puno radno vreme podrazumeva neposredni rad sa pacijentima ove ustanove, a njihov profesionalni angažman predstavlja jednu od najvažnijih karika u lancu lečenja naših pacijenata i sticanja ugleda naše ustanove.
  • Dr Ranđelović ukida i prevoz zaposlenih u bolničkom sektoru u Padinskoj Skeli koji je funkcionisao i u najtežim hiperinflacijskim i ratnim vremenima , a u isto vreme neadekvatno raspolaže delom budžetskih sredstava  usmeravajući ih na stimulacije svojim saradnicima dominantno iz finansijske i pravne službe, plaćanje advokata zarad sudskih sporova pretećno protiv svojih upošljenika, te na brojne druge stavke koje se mogu videti u izveštaju budžetske inspekcije, uprkos dogovoru sa prestavnicima sva tri sindikata ustanove da obustavi isplatu stimulacija radi utvrđivanja o kolikim se sredstvima radi zarad njihovog korisnijeg usmeravanja.
  • Dr Ranđelović je ukinuo plaćena lekarska dežurstva iako je „Laza“ jedina urgentna psihijatrijska ustanova u Beogradu i retroaktivno uzimao novac lekarima za prethodno isplaćena dežurstva .
  • Dr Ranđelović veliki deo naloga izdaje u usmenoj formi , što je za zaposlene obavezujuće, ali ne proverljivo, gotovo svakodnevno premešta na druga radna mesta lekare,tehničare, tehničko osoblje psihijatrijske službe bez prethodne najave, remeteći prethodno ustaljene rasporede, ali  i naviku pacijenata da po prijemu ima „svog lekara i svoje osoblje“ u koje ima poverenja.

U skladu sa pomenutim drugi štrajkački zahtevi su i:

ü  Storniranje svih odluka direktora donetih u periodu i za vreme odsustva inokosnih organa upravljanja bolnicom, za koje se može pretpostaviti da su štetne po interese ustanove i zaposlenih u njoj.

ü  Revizija vrednosti osnovice za obračun plate, kao i koeficijenata zaposlenih u bolnici sa zaostatcima od januara 2007g.(prema odluci Vlade RS od februara 2007, retroaktivno za januar).

ü  Sprovođenje spoljašnje kontrole materijalnog poslovanja bolnice uz prisustvo načelnice ekonomsko-finansijske službe.

Imam potrebu da napomenem da se zadovoljavajući rad u instituciji u ovakvim uslovima obezbeđuje zbog ličnog entuzijazma i predanosti svakog zaposlenog i njihove vezanosti za „Lazu“ kao višedecenijski stub srpske psihijatrije, iako radni dan najveći broj zaposlenih počinje sa rečenicom:“Kad ide“.

 

 

U Beogradu, 09.102009g.

 

Predsednik OOSLFS Laza Lazarević

Mr sc med Dr Gorica Đokić Mijailović

Advertisements

One thought on “ŠTRAJK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s