Saopštenje Centrale SLFSa

REPREZENTATIVNOST OBAVEŠTENJE O SUDSKIM SPOROVIMA KOJE JE VODIO SLFS DO SADA

Sindikat lekara i farmaceuta Srbije je reprezentativan, odlukom Suda i na osnovu sudske presude koja je izvršna i pravosnažna od decembra. 2007.g. U ovom sudskom rešenju, pored konstatacije o reprezentativnosti u oblasti zdravstva, konstatuje se i verodostojnost organa Sindikata, lica za zastupanje prema Statutu – predsednika Izvršnog odbora, dr Nevenke Dimitrijević, kao i adrese SLFS – Masarikova 5/12.
Pravosnažnim i izvršnim rešenjem Javnog tužilaštva, na osnovu istrage koja je sprovedena po krivičnoj prijavi dr Dragana Cvetića, utvrđeno je da dr Nevenka Dimitrijević nije kriva za navedene optužbe, koje je terete za “lažno predstavljanje i stavljanje novca na privatne račune”,a istovremeno se konstatuje da je na legalan način izabrana za predsednika Izvršnog odbora SLFS, a samim tim je na osnovu Statuta SLFS i lice za zastupanje REPREZENTATIVNOG Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, na adresi Masarikova 5/12.

Nakon sedam godina čekanja, stigla je i presuda prvostepenog suda kojom su dr Ljiljana Tomašić i Đorđije Delibašić proglašeni krivim za smetanje poseda centrale REPREZENTATIVNOG SLFS na adresi Masarikova 5/12, što je potkrepljeno nepobitnim dokazima.

Svi ovi sudski dokazi govore u prilog tome da Dragan Cvetić nije imao zakonskih osnova da sprovodi bilo kakve radnje vezano za promenu sedišta SLFS, niti može biti lice za zastupanje SLFS pošto je iz njega izbačen pre nego što je pokušao da zloupotrebi ovu instituciju uz pomoć lažnih rešenja koja dobija iz Ministarstva za rad i uz podršku nekih ličnosti.

I pored navedenih sudskih pravosnažnih dokumenata, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku ODBIJA da legalnom sindikatu, na adresi Masarikova 5/12 izda odgovarajuća uverenja.
Čak izvlače iz konteksta prvobitnu sudsku presudu o reprezentativnosti, iz 2004.g, na koju se žalilo Ministarstvo zdravlja, pa je postala pravosnažna tek 2007.g i na osnovu nje izdaju nezakonito Draganu Cvetiću rešenje Ministarstva za rad i socijalnu politiku, kojom se konstatuje da je njegov “sindikat “reprezentativan, a da je naknadno premestio sedište na drugu adresu.
Izdajući ovo lažno rešenje, korumpirani pripadnici ovog Ministarstva (za rad i socijalnu politiku) prilikom sprovođenja utvrđivanja reprezentativnosti zaboravili su na sledeću činjenicu:
Neko može biti član više sindikata.
U tom slučaju, za reprezentativnost se računa samo poslednja pristupnica koja je popunjena.
To znači, da se pri dodeli reprezentativnosti moraju proveravati ponovo i reprezentativnosti svih ostalih sindikata čiji članovi mogu biti i lekari.
To dalje znači da je Ministarstvo za rad uskratilo legalnom sindikatu njegovo pravo dokazano kroz sistem pravosudnih organa i izvršnim sudskim presudama, podržavajući nezakonite radnje Dragana Cvetića, dokazane takođe rešenjima pravosudnih organa.
Ovo je bruka i sramota za državu i mi na ovo nemamo komentar.
Ipak će jednom sve doći na svoje mesto.

Like ·  ·  · 2
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s