POHVALA STRUCI

Poštovane kolege,

Videli smo da je teška situacija ujedinila sve genaracije stanovnika Srbije i aktivirala ogromnu količinu energije u solidarnoj borbi protiv vodenih bujuca.
Svi su pohvaljeni: od vlade pa do poslednjeg volontera. I treba!
Ipak, u pominnjanju aktera odbrane, primećujemo da nigde nema lekara.
Zato mi želimo da pohvalimo lekare i istaknemo posebnu ulogu timova primarne zdravstvene zaštite, koji su bez pogovora i sada, kao i uvek u vreme katastrofa, bili prva linija odbrane u očuvanju zdravlja nastradalih.
Iako je prosek godina lekara u opštoj medicini blizu šezdeset, a pedijatara skoro i da nema, iako je njihov posao podcenjen, ipak su ćutke izdržali nametnutu organizaciju odbrane ljudskih života koja podrazumeva njihove velike žrtve.

Znajući da mediji ne vole doktore i da sigurno ne bi objavili ovo što mi želimo da kažemo, na ovaj način glasno ponavljamo još jednom:

Bravo za sve naše lekare!

Centrala SLFSa Masarikova 5
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s