DOKTORI PROTERANI IZ ZDRAVSTVENOG SISTEMA

 

Svi znamo da su doktori nosioci posla u zdravstvu. Ipak, u praksi oni nemaju status koji bi pratio ovu njihovu ulogu. Tako imamo situaciju da su na sestre prebačeni svi organizacioni poslovi: trijaža pacijenata, zakazivanje pregleda, zakazivanje dijagnostričkih procedura, sastavljanje rasporeda dežurstava itd. Sa druge strane, admnistrativne službe, od RFZO pa na „niže“ – prema ekonomsko-finansijskim službama zdravstvenih ustanova i zaštitnicima prava pacijenata sistematski rade (već su i uradili) na potpunom uništavanju svih profesionalnih principa rada i na uspostavljanju sopstvenih kriterijuma za ocenu kvaliteta. U njihovom taboru su i direktori, koji uporno sprovode politiku negativne selekcije.
Šta ostaje lekarima? – Da ćute i otaljavaju. Oni koji zaju-znaju. Ali za koga koristiti znanje kad tek tada vreba opasnost, jer navale pacijenti, koji i dalje prepoznaju profesionalne vrednosti, pa doktor koji više i bolje radi, crkava radeći za manju platu i više rada, ali i veću mržnju svoga rukovodioca?
Država je, dakle, nebrigom o unutrašnjoj organizaciji zdravstvene službe i o potrošnji zdravstvenog dinara, a potenciranjem perifernih problema, pokazala da joj doktori nisu potrebni.
Ako rade u državnoj ustanovi – ne rade. Ako su traženi – uzimaju mito i preti im zatvor. Ako se trude da prežive kroz rad u privatnom sektoru – u sukobu su interesa i opet om preti zatvor. Ako idu i inostranstvo – zašto idu?
U svakom od navedenih slučajeva država nam nešto otima – slobodu ili platu ili oba.
SLFS odavno pokušava da bude aktuelan i daje primedbe na sistemske nelogičnosti. Ali, država nam ni to ne da. Ne daju nam da učestvujemo u socijalnom dijalogu, ne daju da budemo reprezentativni, ne daju čak ni da postojimo, jer ne želimo da nam se u naš put za radna i profesionalna prava meša politika i da nam država otima novac od naših članarina. To sve čine preko poznate ličnosti koja, združena sa drugim destruktivcima, uporno narušava SLFS, a sve uz podršku lažnih potvrda, uverenja i rešenja koja im izdaje „dotično“ ministartsvo.

Centrala SLFSa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s