Primedbe na rad direktora Dragiše Ranđelovića

Kolegijumu lekara Specijalne bolnice  „DR Laza Lazarević”

Direktoru bolnice

Upravnom odboru

Ministru zdravlja Republike Srbije

Primedbe na rad direktora Dragiše Ranđelovića

  Obaveštavamo Kolegijum da je direktor Ranđelović tužio petoro lekara ove bolnice zbog navodnog iznošenja neistina u javnim glasilima. Pošto pretpostavljamo da lekari ove bolnice to ne znaju, dužni smo da ih obavestimo o tome.

  Otkad je na funkciji direktora, dr Ranđelović se trudi da oteža rad jednom broju lekara ova ustanove i to tako što ih  otpušta bez  jasnih obrazloženja, premešta sa njihovih radnih mesta,izbacuje ih iz soba, smenjuje sa položaja dok su na godišnjim odmorima,

zakida im zarađena dežurstva, nikada ne daje objašnjenja načine isplata plata i na kraju ali možda i najvažnije, nestručno i ponižavajuće organizuje prisilnu hospitalizaciju kolege zaposlenog u ovoj bolnici.

Primer: Sa psihijatrijskim dodatkom bi lekari trebalo da imaju  20% veću platu nego lekari u drugim ustanovama, a imaju jedva jednaku ili manju platu nego drugi. Prema zaključku o osnovici za obračun i isplatu plata za zaposlene koji dolaze u neposredni kontakt sa pacijentima u psihijatrijskim ustanovama od marta 2007g. sa retroaktivnom primenom od januara 2007g.ista iznosi 2249,56 din. neto, a nama se tek od septembra meseca 2007g. isplaćuje vrednost boda od 2015,88 din.Nejasno je zašto se ne isplaćuje psihijatrijski dodatak porodiljama,zaposlenima kad su na bolovanju ili godišnjem odmoru.

Dr Ranđelović je ukinuo stručnu hijerarhiju, lekari sa titulama i afirmisani lekari su sklonjeni sa rukovodećih mesta, a na njihovo mesto su postavljeni tek svršeni specijalisti i neiskusni lekari, sužava stručne aktivnosti  tako što ih ne održava, sputava održavanje redovnih aktivnosti  jer, na primer,  neda ključ od sale  za održavanje grupne terapije, kontroliše poštu koja stiže pojedincima na adresu ustanove…

Dr Ranđelović je ispremeštao članove tima za porodičnu terapiju i time onemogućio rad ovog tima, onemogućio rad tima za veštačenja kanališući sudske predmete prema sopstvenom nahođenju i uz slanje dopisa sudovima u kojima tvrdi da stručnjaci iz njegove ustanove nisu stručni da obavljaju veštačenja, u sobu sa dokumentacijom i kompjuterom namenjenom veštačenjima je uselio socijalnog radnika- naravno, opet za vreme odmora članova tima za veštačenja, a najvažnije je što pri svemu ovome ne postoje rešenja niti ikakvi pisani tragovi nego samo usmeni nalozi po tipu:”Reko Rođa” i „Pitaj Rođu”, a stilom kojim se promene dešavaju je dominira agresija(imena stručnjaka i raspored rada sa vrata se cepaju ili prelepljuju).

  Simbolika je jasna, a počelo je nesimbolično, ogoljenim nasiljem nad podružnicom Srpskog lekarskog društva kada je dr Ranđelović rekao članovima da ne postoje i uz pomoć manjeg broja poslušnih i većeg broja lekara  koji je ćutao, izbrojao da je glasanjem desetak prisutnih postignuta većina od ukupnog broja od preko 30 da se izglasa novo rukovodstvo podružnice. Malo više od godinu danak kasnije , on je svoju zamenicu i predsednicu podružnice koju je sam postavio, otpustio sa posla pod nejasnim okolnostima. U međuvremenu, lekari iz podružnice koji „ ne postoje” nisu više bili na sastancima  niti su ikada bili obavešteni da li se sastanci srpskog lekarskog društva održavaju.

  U bolnici vlada paranidna atmosfera. Nema više slobodne komunikacije jer su ljudi izgubili poverenje jedni u durge, boje se glasina i „otkucavanja” direktoru. Nema više ni stručne saradnje. Ne možete više zamoliti za prijem u bolnicu u osetljivim socijalno- psihijatrijskim stanjima i problemima.  U suženim kriterijumima za prijem, bolnica se vratila 100 godina unatrag. Prima samo psihotične, a sve drugo što je još neodređeno i nedefinisano, to ostavljamo drugima, da dijagnostikuju, rade i uče, a mi ćemo kao lekari drugog reda da primamo ono što su drugi već sažvakali. To je razlog što se bolnica vraća svom stigmatizovanom stanju koga je počela da se tu skoro oslobađa. Ponovo ojačava tvrdnja, nažalost, naročito u stručnimm krugovima:”Ti si za Lazu, ne za ovu našu („finu”) ustanovu!”

Dodajemo:

Direktor je postavio koordinatore za edukacije koji su neiskusni lekari.

Nije jasna upravna struktura bolnice. Nema rešenja i dokumenata, ali ima glasina da su neki ljudi postavljeni na mesta zamenika direktora

  Ljudi na rukovodećim mestima su ili neiskusni ili nemaju odgovarajuće kvalifikacije.

  Novi statut je , valjda, usvojen. Ono što je tamo pisalo, ne sprovodi se. Umesto da se razvija, bolnica se polako degradira i to najopasniji način počevši od trovanja odnosa, opštim nepoverenjem i uspostavljanjem autokratske vlasti.

  Da objasnimo: razlog za obraćanje javnosti više od dvadeset lekara u julu prošle godine bio je oduzimanje novca zarađenog na dežurstvima.

  Do toga je došlo posle, prema direktoru, grešaka u obračunu dežustava koje je on, istini za volju, potpisao kao ispravne. Onda je za svoju grešku, dakle, za nešto što je potpisao, kaznio lekare kao da je to njihova greška.

   Lekari su se žalili direktoru, a on to nije hteo da čuje.

  Počeo je da premešta doktore sa njihovih radnih mesta, gasio je odeljenja i službe prema sopstvenom nahođenju,a bez stručnog opravdanja, smenio je načelnike dr Abramović i dr Ćuk sa njihovih položaja, kasnije je i otpustio dr Ćuk.

 Radi samozaštite, osnovali smo sindikat , podružnicu, lekara , stomatologa i farmaceuta.

 Onda smo izneli problem u medijima jer, u to vreme, nije bilo upravnog odbora niti ministra na vlasti.

  Zašto mediji?

Da budemo jasni: pozicija direktora je takva da se njegova velika moć gotovo ne može dodirnuti. Ako direktor nešto ne uradi pravilno, nemate kome da se žalite!

 Ne radi upravni odbor, ne radi komora, ne radi srpsko lekarsko društvo, ministra to ne interesuje.

  Uz žalbe na neopravdano oduzet novac, pojavile su se i druge primedbe, neke smo već izneli u ovom tekstu.

Da se vratimo na početak:

   Mi idemo na Sud da raspravljamo o pitanjima koje su u domenu rada direktora i koja se  mogu u stručnoj raspravi u samoj bolnici rešiti. .

  To je posledica  dugotrajnog remećenja odnosa i sejanja nepoverenja u bolnici.

To je posledica i nesposobnosti direktora da sa zaposlenima uspostavi komunikaciju na stručnim osnovama i uz poštovanje njihovog ljudskog dostojanstva i vrednosti.

   Zbog toga smatramo rukovođenje dr Ranđelovića neodgovarajućim i štetnim po ustanovu i zaposlene.

Izvršni odbor OOSLFS Laza Lazarevic

U Beogradu, 07.02.2008g.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s